EN
TR

Taahhütlerimiz

PORTUNUS’un İş Etiği tüm çalışanlara istisnasız olarak uygulanmaktadır. Bu kılavuzdaki talimatlar PORTUNUS’taki tüm ekibin işini nasıl yapacağının sınırlarını çizmektedir. Temel değerlerimiz ve iş politikamızla tutarlı bu kurallar bütünü, PORTUNUS ve çalışanlarına zarar verebilecek durumlardan nasıl kaçınılacağına ilişkin bilgi sağlamaktadır.

Portunus Değerleri
Her müşterinin bizim için son derece değerli olduğunu biliyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor ve onları memnun etmeye özen gösteriyoruz. Müşterimize özen göstermezsek müddetçe, bir başkasının bu özeni göstereceğini biliyoruz. İşimizi tüm ayrıntılarıyla biliyoruz. Attığımız her adımda dünyamıza sadığız. İşimizi disiplinli bir kültürde yürütüyoruz. Alçakgönüllü fakat profesyonel ve katı bir şekilde hedeflerimizin peşinden gidiyoruz . İşimize para kazanmanın ötesinde değer katıyoruz. Şirketimizin itibarına zarar vermediği ve yalnızca doğruyu bulmak için olduğu sürece, hatalar yapmakta tereddüt etmiyoruz. Geleceğimizi nasıl şimdimizden daha iyi hale getirebileceğimizi sorguluyoruz. Büyümenin istikrarlı bir şekilde olması gerektiğine inanıyoruz. "Ve"nin bağlayıcı gücünü "ya da"nın eleyici gücüne tercih ediyoruz. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Kurumsal kültürümüzü benimseyecek ve buna katılacak, şirketimize değer katacak doğru kişileri işe alıyor ve eğitiyoruz ve bu kişilerin bizimle uzun bir sure mutlu bir şekilde çalışması için gayret gösteriyor ve bunu sağlıyoruz. Çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için doğru teknolojiyi kullanıyoruz. Kazançlarımızın bir kısmını faaliyet gösterdiğimiz ülkenin sosyal sorunları için ayırıyoruz.


Ulaşılacak hedef
"Endüstrimizdeki global bir oyuncu bir hizmet sağlayıcı aradığında, güvenilir üç şirketten biri olmak"

Emniyet, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Sosyal Performans
Ürünler ve hizmetleri insanları ve çevreyi zarardan koruma amacımıza uygun enerji kaynakları kullanarak geliştirmeyi amaçlıyoruz. İyi bir komşu olmak ve sürdürülebilir gelişime, müşterilere ve paydaşlara katkıda bulunmak ve topluluğun güvenini kazanmak hedefimizdir.  PORTUNUS ortak girişimleri ve de yüklenicileri ve ortaklarından da sağlık, emniyet, çevre ve sosyal performansına aynı özeni göstermesini talep etmektedir.

Sürdürülebilir Gelişim
Sürdürülebilir gelişim, PORTUNUS için dünyanın sürekli artan enerji ihtiyaçlarını karşılamaya, ekonomik, çevre ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye yardımcı olacak yolları dikkate almak demektir. PORTUNUS’un sürdürülebilir gelişime bağlılığı, işimizle ilgili kararlar verirken uzun ve kısa vadeli menfaatleri dengeleyerek ve ekonomik, sağlık, emniyet ve güvenlikle ilgili yönleri dikkate alarak, çevresel ve sosyal boyutları dikkate almayı gerektirmektedir. PORTUNUS BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin İlkelerine bağlıdır.

Fırsat eşitliği
PORTUNUS’un istihdamla ilgili kararları gerekli kalifikasyonlara, liyakate, performansa ve diğer işle ilgili faktörlere dayalıdır. PORTUNUS’un istihdamı hukuksuz ayrımcılığı hoş görmeyecektir.
Portunus işyerinde, piyasada ve toplulukta kadınları güçlendirmektedir ve Birleşmiş Milletler WEP’in (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacılarından biridir.

Yolsuzluk yasağı
PORTUNUS rüşvet, içeriden bilgi ticareti, piyasa bozucu eylemler, dolandırıcılık ya da para aklama gibi faaliyetlere tolerans göstermemektedir. Kolaylık ödemelerine de rüşvet ödemeleri muamelesi yapılmaktadır ve böylesi ödemeler yapılmamalıdır. Aynı zamanda tüm fiili ya da olası çıkar çatışmalarından (çıkar çatışması ya da algılanan ilişkiler şeklinde) kaçınılmalıdır, uygunsuz hediyeler ya da uygunsuz konukseverlik sunulmamalı ya da kabul edilmemelidir. Yolsuzluk iddialarının dahi itibarımıza ve işimize zarar verebileceğini unutmayınız.

İç ve dış ticaret
PORTUNUS özgür, adil ve etik bir şirket olma ilkesine sıkı bir şekilde bağlıdır. Tüm Portunus topluluğu, ticaretle ilgili yürürlükteki tüm uygulanabilir kanunlara uymalı ve PORTUNUS’un temel değerlerinin tüm iş ilişkilerine uygulanmasını sağlamalıdır.
Bilgileri ve varlıkları koruma
Kurumsal varlıklar, özellikle fikri, fiziksel ve finansal varlıklar değer taşımaktadır. Düzgün bir şekilde korunmalı, tutulmalı ve yönetilmelidir. Kişisel Veriler ve Fikri Mülkiyet (FM) koruma altına alınmalıdır. Bilişim Teknolojisi (BT) ve iletişim olanakları duyarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Kayıtlar düzgün ve uygun bir şekilde tutulmalıdır. PORTUNUS’un varlıkları için düzensizlikler, hırsızlık, kötüye kullanma ve istismar kabul edilemez.

İletişim
Kurulan tüm iletişimlerin, Portunus’a bir geri dönüşü bulunmaktadır. Tüm Portunus Topluluğunun iletişimin gerekli ve düzgün olduğundan ve tüm talimatlara ve kurallara uygun olduğundan emin olması gereklidir.

PORTUNUS, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ’NİN ÜYESİ
BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan Küresel İlkeler inisiyatifinin şemsiyesi altında, STÖ’ler, uluslararası işletmeler ve işgücü örgütleri ile bilim ve politika dünyasından temsilciler sürdürülebilir gelişim ilkelerine dayalı bir küresel ekonomiyi şekillendirmek amacıyla birlikte çalışmaktadır.
Portunus için, sürdürülebilirlik temel iştir ve değer zincirlerimiz ve ürünlerimiz için sürdürülebilir gelişimi sağlayan küresel standartlara uygun bir şekilde çalışmaktayız.
Therefore we have been supporting the UN Global Compact as a member since 2012

Portunus Global İlkeler Sözleşmesi’ni Neden İmzaladı?
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ve on ilkeye bağlı kalan Portunus’a Kurumsal Sosyal Sorumlulukla çalışmak için uluslararası bir çerçeve ve somut bir dizi temel kural verilmektedir. Ayrıca ortaklarımıza, on ilkeye ve uluslararası kabul gören usuller ve değerlere bağlı bir şekilde faaliyet gösterme taahhüdümüze ilişkin bir sinyal gönderiyoruz. BM Küresel İlkeler İnisiyatifi’nin bir üyesi olmak ayrıca deneyimlerimizi paylaşmamızı ve diğer üye örgütlerden öğrenmemizi sağlamaktadır.

İnsan Hakları
İnsan hakları her kişinin onurunu korumaktadır. İşimizde ve iş ilişkilerimizde insan haklarını gözetmek, sosyal sorumluluğunuzun temelidir. Standartlarımız, uluslararası olarak tanınan ilkelerle tutarlıdır ya da mevcut kanunlar ve düzenlemeleri kapsamakta ya da aşmaktadır. BM Küresel İlkeler İnisiyatifi’nin bir kurucu üyesi olarak, BM İş ve İnsan Hakları Küresel İlkelerini destekliyor ve uluslararası ilkelerimiz ve süreçlerimizi buna uyarlamaya çalışıyoruz.

İletişim
Küresel İlkeleri entegre etme sürecimiz, her yıl yayımladığımız Süreç İletişiminde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.